PENGAWAS, PENGURUS, DAN KARYAWAN

PENGAWAS

 • Ketua             : F. Soekamto
 • Anggota         : Adib Budiyono
 • Anggota         : Diyoko

PENGURUS

 • Ketua                         : Agus Prihatin, S.Pd.
 • Wakil Ketua             : Jaka Margana, S.T.P.
 • Sekretaris                 : Prihadi
 • Bendahara               : H.A. Mughni, S.H.
 • Pembantu Umum  : Yasminto

KARYAWAN

 • Manager                                  : Sudaryati
 • Karyawan Kantor Pusat       :
 • Unit Simpan Pinjam       : Sugiyarti
 • Kasir 1                                      : Umi Afifah
 • Kasir 2                                     : Rizki Ayu Wulandari
 • Unit Togoro & PPOB       : Endang Sri Wahyuni
 • Kasir 1                                     : Deni Setyawati
 • Kasir 2                                     : Zumiyati
 • Kasir 3                                     : Ryan Bintang Ismawan
 • Unit Pengecer Pupuk     : Sudaryati
 • Unit Penggilingan Padi  : H.A. Mughni, S.H.
 • Petugas 1                                  : Muhamad Ismail
 • Petugas 2                                  : Sukarman
 • Petugas 3                                  : Siti Maskanah
 • Komputer                                    : Misbah Khodin
 • Penjaga Malam                          : Purwoko & Kaeroni

KARYAWAN KANTOR CABANG

 • Kepala Cabang                   : Prihadi
 • Kasir/Juru Buku                     : Dyah Ayu Dwi Oktavia
 • Bagian Pemasaran 1               : Naryuti
 • Bagian Pemasaran 2               : Edy Cahyono
 • Bagian Pemasaran 3               : Ika Susanti